Utlåtande: Lagförslag om vattenlag

Allmänt Östersjön är känslig för mänsklig påverkan och dess vattenutbyte med världshaven är litet. Under FN:s Biodiversitetskonferens under hösten 2018 fastställdes Ålands hav, Ålands skärgård

Höstmöte med tema energi den 10 november

Varmt välkommen på vårt årliga höstmöte torsdagen den 10 november kl. 18.00-20.30 i caféet i Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn! Under kvällen kommer vi att få