Synpunkter på lagförslag om miljöskadeavgifter

Synpunkter på utkast till lagförslag om miljöskadeavgifter och överenskommelseförordning om miljöskadeavgifter Vi vill påpeka att en månads remisstid är väldigt kort svarstid, då det är