Verksamhet

Ålands Natur & Miljö har mångsidig verksamhet; allt från att påverka beslutsfattare till att ordna upplevelser i naturen. Exakt vad vi gör varierar från år till år, men här ser du exempel på hur vi jobbar.

Utflykter
Våra populära utflykter ger dig chans att lära känna Åland. Vi ordnar exkursioner till värdefulla, vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer, men också till ur miljösynpunkt problematiska områden. Naturglädje åt folket!

Studiecirklar och studiebesök
Vi ordnar studiecirklar, studiebesök och träffar där vi bjuder in kunniga gäster.

Medlemsgrupper
Medlemsgrupper är en viktig del av föreningen. För varje stort projekt eller intressefråga skapas en medlemsgrupp. Du kan vara med långa eller korta perioder med liten eller stor arbetsinsats. I grupperna kan du jobba med det som intresserar dig utan att binda upp dig hela året.

Remissinstans
Ålands Natur & Miljö är remissinstans för landskapsregeringen i miljöfrågor. Styrelsen eller andra medlemmar ger skriftliga utlåtanden och kallas in som sakkunniga till lagtingsutskott och kommittéer.

Medlemsmöten
Föreningens vårmöte är i april och höstmöte i november. Extra medlemsmöten ordnas vid behov. Medlemsfikor hålls också i föreningslokalen.

Kampanjer och miljödagar
Vi uppmärksammar till exempel Östersjöns dag 22 mars och Europa minskar avfallet-veckan i november. Vi ordnar också seminarier och debatter.

Prisutdelning
Varje år delar vi ut ett miljöpris till årets miljöhjälte. Priset delas ut på höstmötet.

Miljöbibliotek
Föreningen samarbetar med stadsbiblioteket kring deras miljöhylla. Vi lånar också ut miljö- och hållbarhetsböcker i föreningslokalen på Hamngatan 4.