Miljöpriset

Syriern Skräddare fick miljöpriset 2023

Ålands Natur & Miljö delar årligen ut ett miljöpris för positiva miljöinsatser under året. Vinnaren utses av föreningens höstmöte.

Syriern Skräddare tilldelades priset 2023 för att påtagligt ha bidragit till hållbarheten i vårt samhälle genom att förlänga livet på kläder och därmed bidra till att bryta köp- och slängkulturen och minska klädindustrins miljö- och klimatpåverkan.

Tidigare Miljöpristagare

2022 REKO Åland för att de främjar åländsk livsmedelsproduktion och närproducerade säsongsråvaror. 

2021 Idrottsbanken Åland för sitt arbete med att samla in och sedan låna ut idrottsutrustning.
2020 Ålands fiskevårdsförening r.f. med eldsjälen Torsten Fredriksson i spetsen har under många år engagerat sig för naturens bästa med sitt handlingskraftiga miljöarbete. Föreningen arbetar med att återställa naturliga lekplatser för öring och gädda och att skapa nya fiskvägar. Genom att följa upp fiskvandringen skapas en god grund för forskning på området.

2019 Ungdomars Miljörörelse på Åland, UMÅ, med motiveringen att de engarerar och mobiliserar ungdomar över hela Åland i miljöfrågan.
2018 Heidi Hendersson för att hon skriver engagerat om de viktigaste och svåraste miljöfrågorna i vår tid, såsom klimatförändringen och plastanvändningen. Den åländska allmänheten har lärt sig mycket om till exempel klimathotet, biologisk mångfald och miljöskydd av henne.
2017 Jack ”Mr Birger” Norrmén tillsammans med mamma Pia Norrmén för inspirerande skräpplockningsfilmer på Youtube.
2016 Föreningen Waldorf Åland, föräldrar och personal lägger tillsammans ner ett stort engagemang för att den kommande generationen ska ha så bra förutsättningar som möjligt för en hållbar framtid.
2015 Linda Pussinen, för sitt arbete med kampanjen No more poo som uppmuntrade kryssningsrederier som trafikerar Östersjön att sluta dumpa avloppsvatten i havet samt för sitt arbete med att belysa de frågor som påverkar vår vattenkvalitet och havsmiljö.
2014 Traute Eriksson, för att hon är en engagerad eldsjäl som visar hur stor skillnad en enskild medborgares kamp faktiskt kan göra för miljön. Personligen har hon kämpat för bland annat gammelskogen i Lumparland och Lumparn.
2013 Ursula Koponen, för hennes kunskap, engagemang, mod och professionalitet i områdesplanering och hennes arbete med bevarandet av många känsliga kulturmiljöer och öppna landskap.
2012 Städpatrullen; Siri Jansson, Sanna Hemming och Sofie Jansson för att de städat i Mariehamn på sin fritid, och också sett till att problemet med nedskräpning. uppmärksammats i media.
2011 Ulf Grüssner för hans mångåriga positiva arbete med kollektivtrafiken på Åland.
2010 Håkan Kulves för hans under 30 år starka engagemang för Ålands natur, som bl.a. resulterat i att ett fyrtiotal naturreservat inrättats och för uppskattade exkursioner till åländska naturreservat, då hans engagerat och kunnigt förklarat naturvårdens problematik.
2009 Isabel Kvarnfors för  att hon är en god förebild både i vardagen och yrkeslivet, inte är rädd för att säga sin åsikt i olika sammanhang, skriva insändare, skapa debatt om allt från GMO till att värna om naturen och värna om vår gemensamma natur kring Kastelholm.
2008 Savetheplanet.ax för ”att de helhjärtat engagerat sig i att öka medvetenheten om klimathotet bland ålänningarna”.
2007 Henrik Lindqvist för ”hans outtröttliga, envisa och sega kamp för genomförandet av Båtskärsprojektet”.
2006 Sven-Olof Eriksson för hans arbete med att bevara rasen Ålandsfåret.
2005 Maj-Gun Sjöberg för långvarigt arbete med att ge ekologisk kost åt barnen i Strandnäs skola.
2004 Williams buss för deras arbete med att minska sin miljöpåverkan. 
2003 Annika Orre – för att hon delger allmänheten information om både miljöproblem och miljöstödande åtgärder.
2002 Familjen Peter Sundin, Grelsby.
2001 Emmaus för ett bra arbete för återvinning av kläder, möbler, hushållsartiklar och nu även byggnads- och rivningsmaterial.
2000 Monika Jansson för ett gediget ideellt informationsarbete, t ex i och med publikationen boken Rosenrött hav – en åländsk algdagbok.
1999 Götrik Sundberg för hans miljövård av Bolstaholms ängsmarker.
1998 Passagerarrederierna Birka Line och Vikinglinjen.
1997 Ea Blomqvist och Erik Bonsdorff för information om havets tillstånd.
1996 Ben Johans för arbete med färjornas utsläpp av avloppsvatten.
1995 Monika Jansson för fotoutställning om Östersjöns övergödning.
1994 Ekodaghemmet Blåbäret.
1993 Saltviks kommun och kommuntekniker samt Runar Karlsson, återvinningscentralen.
1992 Ålands Yrkesskola, integrerad miljöundervisning.
1991 Markägare vid norra Sundsvägen.
1990 Ritva och Runolf Grunér, Syllödavägen.
1989 Lst – jordbruksbyrån, markkartering.
1988 Ålands Problemavfall.
1987 Jomala kommunstyrelse, delgeneralplan, kyrkby, Dalkarby.
1986 Jan Karlsson.
1985 Johan Franzén, Bänö, havsörnarna.
1984 Odlarringen.
1983 Folke Wickström, Mariehamns stadsarkitekt.
1982 Lars-Erik Berglund, hus i Östergeta.
1981 Jomala Miljövårdsnämnd, Iriskärret.
1980 Alf Halm, beteshage i Lumparland.
1979 August Rosenqvist, Ramsholmen.