Välkommen in till trädgården Mariero!

Mariero är en trädgård med kulturhistoriskt växtmaterial där alla är välkomna. Trädgården grundades år 1993 på initiativ av föreningarna Ålands Natur & Miljö r.f. och Ålands fredsförening r.f. Platsen räddades då från att bli en asfalterad parkeringsplats.

Från början tillhörde trädgården intilliggande Villa Julius men övergick i stadens ägo i samband med en stadsplaneändring. Vid anläggandet samlades växtmaterial och inspiration från äldre bevarade innerstadsgårdar i Mariehamn. Idag sköts trädgården ideellt av Ålands Natur & Miljö i samarbete med Mariehamns Stad. År 2015-16 gjordes en grundläggande restaurering.

En blommande oas

Ålands Natur & Miljö ordnar årligen talkor med allmän trädgårdsskötsel där den som vill är välkommen med. Det blir allt mer sällsynt med kulturväxter i trädgårdar eftersom de ofta ersätts av modernare växter. Trädgården har därför även en historisk betydelse då den återspeglar sekelskiftets villaträdgårdar i trädgårdsstaden Mariehamn och bevarar stadens kulturhistoriska växtmaterial. Vidare bidrar den till en levande stadskärna, utgör en tillgänglig och öppen mötesplats samt erbjuder en blommande oas för stadsbor och besökare.

Habitat för olika djurarter

Trädgården tillhandahåller ekosystemtjänster och utgör habitat för olika djurarter som fjärilar, bin och fåglar i tätort. Inte mycket finns nedtecknat om stadens trädgårdshistoria, men ett unikt dokument är ritningen och beskrivningen av Hannas trädgård i hörnet av Neptunigatan och Mariegatan. Beskrivningen gjordes av Svea Sundberg för Folkkulturarkivet 1981. I den skildrar Svea sin farmor Hannas trädgård som hon minns den från åren 1930-1949.

Ålands Natur & Miljö verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland. Att skapa gröna utrymmen i urbana miljöer främjar människans livsviktiga kontakt med naturen. Välkommen med i föreningen och trädgårdsglädjen!

Hitta hit!

Trädgården hittar du längs Nygatan i centrala Mariehamn, bakom ett gulmålat plank. Välkommen in!