Välkommen till Mariero!

Mariero är en ekologisk visningsträdgård som ger möjligheter till lärande och stillhet. 

Trädgården tillhörde inledningsvis Villa Julius men övergick i stadens ägo i samband med en stadsplaneändring 1993, då den räddades från att bli en parkeringsplats av Ålands Natur & Miljö och Ålands fredsförening. Namnet Mariero är funnet i äldre ritningar av Folke Wickström, tidigare stadsarkitekt i Mariehamns stad. Trädgårdens främsta syfte var ursprungligen att återspegla sekelskiftets villaträdgårdar med kulturhistoriskt växtmaterial genom ideella krafter. Huvudsyftet har under åren utvecklats. 

På uppdrag av Ålands Natur & Miljö, och i samarbete med Mariehamns stad, tog Sagojords kulturträdgårdar år 2020 fram en långsiktig plan, vision Mariero, för att lyfta fram trädgårdens form och få skötseln av Mariero långsiktigt hållbar. Detta gjordes i samband med en Leader-finansierad omstrukturering av växterna. 

Idag visar Mariero också hur en vanlig villaträdgård kan fungera för vårt klimat, vår natur och människors hälsa.

Trädgården sköts med professionell hjälp och är helt planerad utifrån dagens urbana utmaningar i samklang med naturen. Den som är intresserad av trädgårdsskötsel och hållbarhet i största allmänhet är välkommen att delta ideellt.

Håll utkik efter tillfällen för lärande i Mariero på denna webbsida och på våra sociala medier. 

Du kan också lära dig mer om olika mikroklimat i parken genom skyltar som finns på plats där.

 

Hitta hit!

Trädgården hittar du längs Nygatan i centrala Mariehamn, bakom ett gulmålat plank. Välkommen in!