Våra kurser

Ålands Natur & Miljö har tagit fram ett kurspaket med kurser i hållbar utveckling. Vi erbjuder en grundkurs, en fortsättningskurs och en utbildarkurs på temat. Kursen är anpassad precis för dig, på det sättet att vi alla kan bidra till kursen med det vi har med oss i bagaget. 

Grundkursen är ett led i att vi vill att alla på Åland ska få en inblick i och förståelse för hållbarhetsfrågor, för att kunna kommunicera med varandra, och för att kunna fatta medvetna beslut i vardagen. Vill du komma med? Vi håller dem varje vår och höst. Anmäl dig till jessica@natur.ax eller på tel 04573449900!

Det finns också chans till fördjupning. Fortsättningskursen ger fördjupad förståelse för hållbarhet. Där går vi också vidare med frågan: Vad är min plats i det hela? Vad är din? Hur får vi till den nya hållbara världen och det nya hållbara liv som vi vill ha? Vi provar på olika sätt att ta oss dit. Utbildarkursen är ett sätt för oss att ytterligare sprida kunskap om hållbar utveckling. Alla de här kurserna är nämligen utformade så att andra lätt ska kunna ta vid och föra kunskapen vidare. Lyckas vi få en förståelse för hållbar utveckling mer på djupet så MÅSTE JU saker och ting börja hända ute i samhället! Eller hur? Och det är det vi vill.

Kurspaketet är i grunden utformat av Erica Scott och Giséla Linde men de har inte patent på att bara de kan hålla kurserna. Tvärtom så VILL de att alla ska ha möjlighet att kunna hålla en grundkurs, om man bara vill. Det är ett sätt att bredda kunskapen om hållbar utveckling i samhället. För alla har vi våra olika kontaktnät, som kanske lockas av att gå en kurs, beroende på vem som håller i den.

Så: om du känner dig sugen på att föra kunskap om hållbar utveckling vidare på det här sättet så rekommenderar vi dig att gå alla tre kurser som vi erbjuder kostnadsfritt till våra medlemmar. Vi erbjuder sedan mentorskap om du blir sugen på att själv hålla i en kurs. Om du kommer så långt att du håller en kurs utbetalas också ett arvode på ca 150 € för dina insatser. Nuvarande mentorer är Erica Scott, Jessica Sundberg och Giséla Linde. Ta kontakt med någon av oss om du vill veta mer! Du når oss lättast via jessica@natur.ax eller på tel 04573449900.