Skogsfonden

Åland är rikt på vacker skog och den åländska mosaikartade skogen är viktig på många sätt. För att skapa naturglädje behöver vi vara mer ute i skogen. Därför har Ålands Natur & Miljö inrättat en skogsfond med syfte att köpa skog. Tanken är att skapa en rekreativ oas i den åländska vackra skogsnaturen, öppen och tillgänglig för alla.

Den åländska skogen, allt från hällmarksskog till kärrmiljöer omtalas ofta som vacker och har höga upplevelsevärden. Trots det borde vi som bor och verkar på Åland röra oss mer i skogen.

År 2017 fick föreningen ett arv som styrelsen valde att lägga in i en skogsfond som startades upp med en fondstyrelse i början av 2018. Fondstyrelsens uppgift är att bestämma vilket skogsområde som ska köpas och hur det ska förvaltas. I fondstyrelsen sitter ordförande Jonas Sjöblom och medlemmarna Madeleine Harms och Heidi Räsänen-Lindberg.

Föreningen söker tips på ett 8–10 hektar stort skogsområde på Åland som skulle kunna vara en rekreativ oas för allmänheten. Speciellt söks tallskog med möjlighet till mindre bebyggelse som vedskjul och grillplats i nära anslutning till väg.

Vill du bidra till vår skogssatsning? Skänk en gåva till vårt konto: FI56 6601 0002 3103 65 Märk betalningen skog.