Skogen på Nötö

Åland är rikt på vacker skog och den åländska mosaikartade skogen är viktig på många sätt. För att skapa naturglädje behöver vi vara mer ute i skogen. Därför har Ålands Natur & Miljö tillgång till ett skogsområde på Föglö, Nötö som köptes in under 2022. Tanken är att skapa en rekreativ oas i den åländska vackra skogsnaturen, öppen och tillgänglig för alla.

Den åländska skogen, allt från hällmarksskog till kärrmiljöer omtalas ofta som vacker och har höga upplevelsevärden. Trots det borde vi som bor och verkar på Åland röra oss mer i skogen.

År 2017 fick föreningen ett arv som styrelsen valde att lägga in i en skogsfond som startades upp med en fondstyrelse i början av 2018. Fondstyrelsen hjälpte sedan föreningen att välja ut det skogsområde på Föglö, Nötö som köptes in under 2022.

Vi undersöker nu möjligheten att på området skapa mindre bebyggelse som vedskjul och grillplats, parallellt med att vi undersöker hur vi kan ge skogen naturskydd.

Vill du vara med i vår skogsgrupp, eller vill du bidra till vår skogssatsning? Skänk en gåva till vårt konto: FI38 6601 0002 3027 35 Märk betalningen skog.