Representation och samarbeten

Ålands Natur & Miljö har många samarbetspartners och representanter i styrelser, kommittéer och grupper. Att värna om miljön är både en lokal och global fråga.

Vi har representanter i:

Förbundet Natur och Miljö r.f.
Ordinarie styrelseledamot: Joel Lindholm

Bärkraft.ax
Kontrollnämnden för ekologisk produktion

Green Key Åland
Blue Flag Åland
LEADER Ålands LAG-grupp
Övervakningskommitté för entreprenörskap och kompetens, samt för regionala utvecklingsfonden och LBU-programmet

 

Vi är också medlem eller samarbetar med flera olika organisationer. Exempel på dessa är:

Ålands Natur & Miljö samarbetar också med FEE international och Sykse när det gäller arbetet med miljöcertifieringarna Green Key och Blue Flag. Där finns också delägarna Visit Åland och Ålands Näringsliv.