Vill du skydda en vägren för biologisk mångfald?

Nu är det säsong för både kommuner och landskap att klippa vägrenar. På många ställen klipps kanske inte vägrenar optimalt med tanke på växters blomning och den biologiska mångfalden. Vill du uppmuntra din kommun eller landskapsregeringen att ta extra hänsyn till någon viss vägren? Vi har satt ihop ett kit med brev och en tillhörande folder som du lätt kan skicka in.

Här finns ett utkast till brev, fyll bara i dina egna uppgifter. Det finns en brevmall för att skicka till kommunen och en för att skicka till landskapsregeringen. Vissa sträckor sköter nämligen kommunen, och vissa sköter landskapet. Se på kartan längst ner på sidan vem som har hand om just ”din” vägren!

Tillsammans med brevet, skicka också med foldern om blomrika vägkanter så att kommunen eller landskapet kan ta inspiration från den. Blir vi många som skickar in brev och folders kan vi förhoppningsvis skapa förändring!

Ta del av materialet här:

Brev till kommunen

Brev till landskapet

Folder som bifogas till brevet som visar hur vägkanten kan skötas:

Folder om blomrika vägkanter

Här finns också en karta som visar vilka vägar som sköts av kommunen, landskapet eller vilka som är privata vägar.