Projekt

För att komma någonstans inom miljöarbetet behöver vi hjälpas åt. Därför driver föreningen varje år flera projekt med olika teman.

Träffpunkt skogen

Träffpunkt skogen riktar sig till inflyttade och erbjuder upplevelser för att lära känna den åländska naturen och varandra bättre. Välkommen! Projektet leds av Olivia Haglund och Jennie Elevall 2022. Träffpunkt skogen når du på skogen@natur.ax

Städa Åland

Städa Åland arbetar för ett Åland utan skräp. Genom gemensamma städtillfällen och att uppmuntra till städning hoppas vi att vi snart når dit.

Projektledare är Kimberly Terry. Projektet har en hemsida, www.stadaaland.ax där du också kan registrera ditt eget skräp om du är ute och plockar!

Tusenskönan i toppskick

Det Leader-finansierade projektet ”Tusenskönan i toppskick” rustar upp föreningens trädgård Mariero på Nygatan genom en omflyttning av växter. Våra trädgårdsmästare Cina Monn-Enge och Erik Enge tar mer än gärna emot hjälp om du är sugen på några timmars trädgårdsarbete.

Växterna i trädgården hjälper till med att öka den biologiska mångfalden i stan, kika in och räkna antalet fjärilar eller bin som du ser!

Projektet Tusenskönan i toppskick avslutades i augusti. Vi utvecklar trädgården vidare i det nya projektet Vision Mariero!

Vill du veta mer, kontakta oss på info@natur.ax eller ring 17230 så hjälper vi dig.

Landskapsarter på Åland

I samband med Ålands 100-års firande uppmärksammar föreningen Ålands biologiska mångfald genom att ordna en omröstning på våren för att få fram nya landskapsarter. Kategorierna för de nya landskapsarterna är  fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd.