Styrelsen

Kimberly Terry

Kimberly är föreningens ordförande. Hon brinner för en miljövänlig och giftfri livsstil. Kimberly studerar marinbiologi och arbetar som distriktskoordinator för Håll Skärgården Ren. Hennes miljöintresse är brett, och hon vill i sitt ordförandeskap satsa på att engagera människor.

Fanny Enestam

Fanny är föreningens viceordförande. Hon har länge intresserat sig för klimat-, miljö-, och hållbarhetsfrågor och har tidigare också sommarjobbat för Ålands Natur & Miljö med att värva medlemmar.

Ola Sundberg

Ola Sundberg

Ola är föreningens kassör. Han är utbildad ekonomie magister och arbetar i dag som portföljförvaltare. På fritiden tillbringar han mycket tid med sin son samt med sport- och flugfiske. Han är också aktiv i Ålands Fiskevårdsförening r.f. Han brinner för ett rent och friskt Östersjön, en hållbar ekonomi som respekterar ekosystemets gränser och ett samhälle där alla kan må bra. Ola engagerade sig i Ålands Natur & Miljös styrelse för att han blev mycket imponerad över vilket fantastiskt och värdefullt arbete föreningen gjort samtidigt som värdegrunden är gemensam.

Tony Cederberg

Tony Cederberg

Tony är sekreterare i styrelsen. Han är ursprungligen från Jakobstad men flyttade till Åland 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi och vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag.

Pia Widén

Pia Widén är doktorand vid Helsingfors universitet och aktiv inom politiken i hållbarhetsfrågor och inom föreningslivet på Åland speciellt i hembygds- och naturrelaterade organisationer samt i Finland främst inom kultur- och utbildning. Pia är en seglare och djurvän som vill driva igenom en rättvis grön omställning. 

Joanna Isaksson

Styrelseledamoten Joanna är en miljöaktivist som kom in bakvägen i miljöfrågan, då hon växte upp i en familj som bedrev fiskodling. Det fick henne att tidigt fundera på miljöfrågor och vad som var rätt och fel och vad man kan göra annorlunda för att naturen ska må bra. Hon slår ett slag för att vara lite besvärlig i vardagen och tex lämna kartonger i kassan i din lokala affär för att producenterna har ett ansvar för förpackningarna. 

Alexander Woivalin

Vår styrelseledamot Alexander är utbildad sjökapten och har studerat Msc Maritime Management vid Chalmers i Göteborg. Idag jobbar Alexander som underwriter inom marinförsäkring. På fritiden ägnar han sig helst åt fiske, segling, träning och att umgås med familj och vänner. Östersjöns välmående är den miljöfråga som ligger honom närmast hjärtat.

Ellinor Wrangtorp

Ellinor Wrangtorp är utbildad Ekonomie Magister inom organisation och ledarskap och arbetar med lotsning och utbildning inom inkludering och jämlikhet i eget företag. Hon är engagerad i hållbarhets- och miljöfrågor och vill med sitt styrelseengagemang i föreningen göra och påverka mer än hon kan som enskild individ. Ellinor har bott på Åland sedan 2019 och hittade in i föreningen genom intregrationsprojektet Träffpunkt skogen.

Personal

Verksamhetsledare Josefine Egenfelt

Josefine Egenfelt

Josefine är Ålands Natur & Miljös verksamhetsledare. Hon sköter om den löpande verksamheten, ekonomi och personalfrågor, koordinerar föreningens samhällspåverkan och verksamheten inom området naturglädje. Med erfarenhet från arbete inom den ekonomiska och sociala sektorn, plus intresset för att förbättra miljön, har Josefine ett helhetstänk inom området hållbarhet.

Du når henne på josefine@natur.ax eller på 0457 34 53 135

Jessica Sundberg

Jessica är föreningens medlemsansvariga. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet, värvning och koordinerar föreningens verksamhet inom folkbildning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat och jämställdhet. Jessica är i grunden journalist.

Jessica nås på jessica@natur.ax eller på tel 0457 34 49 900

Simone Heupel Santos

Simone är kansliassistent hos Ålands Natur & Miljö. Hon är utbildad landskapsekolog och har en stor passion för ett hållbart liv i harmoni med naturen. Hennes motto är att alla kan bidra till en bättre framtid och det är därför hon vill öka medvetenheten om hållbarhets- och miljöfrågor bland folk.

Hon är uppvuxen i Tyskland och kom till Åland 2019. 

Simone nås på simone@natur.ax.

Advisory Board

Föreningens Advisory Board är ett rådgivande organ för föreningens samhällspåverkan. Advisory Board stöder föreningens arbete genom att delta i uppföljning och revidering av föreningens program Åland 2030 för fulla segel och föreningens verksamhetsplanering. De delar även med sig av sina erfarenheter och sin sakkunskap från ett flertal olika verksamhetsområden vid remissförfrågningar.

Sammansättning

Annette Larson

Ordförande
Miljö- & vindkraftskunnig

Annette var en av grundarna till Agenda21-kontoret på Åland och har följt med hur synen på miljöfrågor har förändrats sedan 1980-talet genom sina uppdrag som ordförande i Ålands Natur & Miljö och styrelsemedlem i riksorganisationen Natur och Miljö. Annette är utbildad vid Åbo Akademi i farmaci och i biologi vid ekologiprogrammet för Östersjön, är ordförande för Ålands Vindenergi Andelslag och viceordförande för Allwinds ab och Leovind ab samt styrelsemedlem i riksorganisationen Vindkraft r.f.

Klimatförändringarna berör alla på vår planet och Annette anser att ålänningarna måste ersätta fossila bränslen som bidrar till utsläpp och den globala uppvärmningen. Annette har en vision om att öriket ska vara 100 % självförsörjande vad gäller energibehovet inom en snar framtid

Inkeri Ahonen

Vice ordförande
Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik

Inkeri vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val. Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning.

Sofie Dahlsten

Miljöingenjör

För Sofie har miljöfrågor funnits med sedan hon deltog i en studiecirkel om miljöfrågor i slutet av 80-talet. Hon har alltid varit intresserad att lösa problem så en ingenjörsutbildning med inriktning på miljöskyddsteknik var rätta vägen med påfyllning av miljöledning och miljörevision. Under de senaste tio åren har hon arbetat med avfallshantering på Mise och tidigare med mer blandade miljöfrågor på Mariehamns stad. Sofie tror att hon kan bidra i hållbarhetsarbetet genom att dela med sig av erfarenheter och genom hennes intresse för att lösa problem. Hon ser hållbarhet som ett mål för att uppnå lönsamhet samt att hållbarhet ger trygghet och glädje hos människor.

Nils-Erik Eklund

Företagare
Projektledare

Nils-Erik Eklund kallar sig själv för företagare/projektledare med stor erfarenhet inom energieffektivitetsprojekt inom sjöfart och husbyggnad. Han är f.d. VD för Viking Line, nu styrelsemedlem i Viking Line Abp samt bl.a. styrelse- och kommittémedlem i internationella sjöfartsorganisationer. Nils-Eriks mål är att skapa förutsättningar för hög energieffektivitet och användning av förnybar energi på alla områden och i alla verksamheter på Åland. Han utnyttjar erfarenheter av ledarskap, marknadsföring, produktion och drift samt även av kunskaper insamlade under ett långt yrkesliv om lönsamma investeringar inom näringslivet för att uppnå en mindre miljöpåverkan.

Soile Wartiainen

Ekologisk entreprenör
Rådgivare

Soile Wartiainen kommer ursprungligen från Föglö och bor också i Mariehamn. Naturen är hennes stora inspirationskälla och miljöfrågor engagerade henne redan långt innan hon var med och startade upp föreningen Ålands Natur & Miljö för snart 40 år sedan. Hon har jobbat med rådgivning och undervisning till främst lantbrukare under hela sin yrkeskarriär. Hon har bland annat varit rådgivare, trägårdsagronom, egenföretagare (Solklart) och eko-odlare. Hon bidrar med stor lokalkännedom och gedigen kunskap om det åländska lantbruket. Soile är styrelserepresentant i Advisory Board.

Johan Mörn

Skogsbruksingenjör

Johan har sedan tidig barndom varit intresserad av djur och natur. Han blev introducerad i hållbart jord- och skogsbruk av sin farfar Alarik och sommarjobbade på miljövårdsbyrån. Han utbildade sig sedan till skogsbruksingenjör med en betydande miljöutbildning. Idag är Johan är en Östersjöfond-prisad mångsysslare; turistvärd på Green Key-certifierade Silverskär, skogsförvaltare, PR-kunnig, fiskare och jägare bland några. Johans starkaste personliga hållbarhetsmål är att hans barn skall få uppleva ett rent hav igen i framtiden och att landsbygdens kulturlandskap bevaras. Johan bidrar med sina kompetenser till en helhetssyn på framtidens miljöutmaningar.

Gunnar Westling

Miljöingenjör

Gunnar har sedan barnsben intresserat sig för naturen och miljön och värnat om dess bevarande. Att se det vackra i naturen och arbeta för att dess skönhet ska utvecklas och fortleva har blivit en viktig ledstjärna för Gunnar. Människan ska kunna leva en bekväm vardag i samklang med naturen och på naturens villkor för att båda två ska kunna leva i rofylld harmoni.

Gunnar är utbildad diplomingenjör i kemisk teknik vilket inte har tydliga kopplingar till natur och miljö. Det ingenjörsmässiga tänket är dock viktigt för att förstå helheter och samband vilket behövs i natur- och miljöfrågornas komplexitet. Arbetserfarenheter från landskapsförvaltningens energi-, avfalls-, vatten- och avloppsarbete tillsammans med föreningsliv har givit mera kompetenser och insikter.

Mona
Kårebring-Olsson 

Miljöingenjör

Mona har arbetat med olika energiprojekt på institutionen för Kemisk Teknologi och på institutionen för Elektronfysik vid KTH.
Hon har en Master i teknologi med inriktning kemi vid Uppsala universitet och intresset för energifrågor är fortsatt stort. 

Mona har arbetat över 20 år på miljöbyrån. I början med att undersöka kväve- och fosforläckage från land till vatten samt avloppsfrågor och senare med avfall, miljöledning, cirkulär ekonomi, miljölagstiftning och miljöinformation. Mona har under många år ingått i flera grupper under Nordiska ministerrådet som arbetar för ett gemensamt nordiskt hållbart samhälle.