Styrelsen

Ordförande Maria Törnqvist

Maria Törnqvist

Maria är föreningens ordförande och sitter i verkställande utskottet. Hon är utbildad politices magister och jobbar till vardags med upphandling. Hennes miljöintresse väcktes på allvar när hon jobbade på Ålands miljöservice (Mise) där hon bl.a. var projektledare för Textilprojektet (insamling av textilier) och föreläste om hållbarhet och cirkulär ekonomi inför skolklasser och studiebesök.

Hon brinner framför allt för social hållbarhet och avfallsreducering. Genom sitt jobb som upphandlare vill hon kunna bidra till mer hållbara upphandlingar. Maria är imponerad av det engagemang och den bredd av kunskap som finns i föreningen och vill gärna fokusera på den enskilda människans betydelse för den hållbara utvecklingen.

Gunnar Westling

Gunnar Westling

Gunnar är föreningens viceordförande. Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik och han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som anställd för att förverkliga landskapsregeringens energi- och klimatstrategi har han omfattande insikt i det åländska energisystemet.

Ola Sundberg

Ola Sundberg

Ola är styrelsens kassör. Han är utbildad ekonomie magister och arbetar i dag som portföljförvaltare. På fritiden tillbringar han mycket tid med sin tioåriga son samt med sport- och flugfiske. Han är också aktiv i Ålands Fiskevårdsförening r.f. Han brinner för ett rent och friskt Östersjön, en hållbar ekonomi som respekterar ekosystemets gränser och ett samhälle där alla kan må bra. Ola engagerade sig i Ålands Natur & Miljös styrelse för att han blev mycket imponerad över vilket fantastiskt och värdefullt arbete föreningen gjort samtidigt som värdegrunden är gemensam.

Tony Cederberg

Tony Cederberg

Tony är ursprungligen från Jakobstad men flyttade till Åland 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi och vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag.

Emma Lundberg

Emma Lundberg

Emma är en styrelseledamot som brinner för den ekologiska och den personlig hållbarheten – och speciellt sambandet mellan dem! Intresset för ett hållbart liv är en stor del både av hennes privat- och arbetsliv. Emma jobbar som programansvarig för hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag, men har under de senaste åren även utbildat sig till både Kost- och hälsocoach samt Yogainstruktör. Hon har även en examen i sociologi och ekonomi från Åbo Akademi.

Helena von Schoultz

Helena von Schoultz

För styrelseledamoten Helena hänger livsglädje ihop med naturglädje och naturens välmående ihop med människans välmående. Helena är uppvuxen i Finland, Sverige och Luxembourg och kom till Åland 2016. Hon har länge intresserat sig för klimat-, miljö-, och hållbarhetsfrågor. Till utbildningen är hon statsvetare, kulturproducent, ordkonstledare och yogainstruktör.

Annika Lepistö

Annika Lepistö

Vår styrelseledamot Annika är Österbottning och flyttade till Åland 2019. Hon brinner för att engagera andra i hjärtefrågor såsom jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, samt miljö- och klimatfrågor – något hon själv kallar för baksätesaktivism. Förutom att hon sitter i Ålands Natur & Miljös styrelse är hon också styrelsemedlem och lokal koordinator i ReGeneration 2030 stiftelsen. På nordisk nivå bidrar hon inom ett projekt som förmedlar ungas ståndpunkter om biodiversitet till FN-förhandlingarna. Hon är medgrundare i Nordic Youth Biodiversity Network och jobbar med ett sysselsättningsprojekt på Ålands 4H. Hon har en ekonomie-magisterexamen från studietiden på Hanken och är gärna ute i den fina naturen när hon har en stund över. Annika vill bidra på alla sätt hon kan, både lokalt och internationellt, till en bättre och mera hållbar framtid.

Personal

Verksamhetsledare Josefine Egenfelt

Josefine Egenfelt

Josefine är Ålands Natur & Miljös verksamhetsledare. Hon sköter om den löpande verksamheten, ekonomi och personalfrågor, koordinerar föreningens samhällspåverkan och verksamheten inom området naturglädje. Med erfarenhet från arbete inom den ekonomiska och sociala sektorn, plus intresset för att förbättra miljön, har Josefine ett helhetstänk inom området hållbarhet.

Du når henne på josefine@natur.ax eller på 0457 34 53 135

Jessica Sundberg

Jessica Sundberg

Jessica är föreningens medlemsansvariga. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat och jämställdhet.

Jessica nås på jessica@natur.ax eller på tel 0457 34 49 900.

Linda Eriksson, projektledare för Städa Åland

Linda Eriksson

Linda är projektledare för Städa Åland. Hon har tidigare erfarenhet av projektledning och brinner för en miljövänlig och giftfri livsstil. Hon tycker det roliga med Städa Åland är att ta sig an utmaningen att hjälpa till att göra Åland till ett renare ösamhälle fritt från skräp.

Linda nås på stadaaland@natur.ax

Advisory Board

Föreningens Advisory Board är ett rådgivande organ för föreningens samhällspåverkan. Advisory Board stöder föreningens arbete genom att delta i uppföljning och revidering av föreningens program Åland 2020 för fulla segel och föreningens verksamhetsplanering. De delar även med sig av sina erfarenheter och sin sakkunskap från ett flertal olika verksamhetsområden vid remissförfrågningar.

Sammansättning

Annette Larson

Ordförande
Miljö- & vindkraftskunnig

Annette var en av grundarna till Agenda21-kontoret på Åland och har följt med hur synen på miljöfrågor har förändrats sedan 1980-talet genom sina uppdrag som ordförande i Ålands Natur & Miljö och styrelsemedlem i riksorganisationen Natur och Miljö. Annette är utbildad vid Åbo Akademi i farmaci och i biologi vid ekologiprogrammet för Östersjön, är ordförande för Ålands Vindenergi Andelslag och viceordförande för Allwinds ab och Leovind ab samt styrelsemedlem i riksorganisationen Vindkraft r.f.

Klimatförändringarna berör alla på vår planet och Annette anser att ålänningarna måste ersätta fossila bränslen som bidrar till utsläpp och den globala uppvärmningen. Annette har en vision om att öriket ska vara 100 % självförsörjande vad gäller energibehovet inom en snar framtid

Inkeri Ahonen

Vice ordförande
Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik

Inkeri vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val. Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning.

Sofie Dahlsten

Miljöingenjör

För Sofie har miljöfrågor funnits med sedan hon deltog i en studiecirkel om miljöfrågor i slutet av 80-talet. Hon har alltid varit intresserad att lösa problem så en ingenjörsutbildning med inriktning på miljöskyddsteknik var rätta vägen med påfyllning av miljöledning och miljörevision. Under de senaste tio åren har hon arbetat med avfallshantering på Mise och tidigare med mer blandade miljöfrågor på Mariehamns stad. Sofie tror att hon kan bidra i hållbarhetsarbetet genom att dela med sig av erfarenheter och genom hennes intresse för att lösa problem. Hon ser hållbarhet som ett mål för att uppnå lönsamhet samt att hållbarhet ger trygghet och glädje hos människor.

Nils-Erik Eklund

Företagare
Projektledare

Nils-Erik Eklund kallar sig själv för företagare/projektledare med stor erfarenhet inom energieffektivitetsprojekt inom sjöfart och husbyggnad. Han är f.d. VD för Viking Line, nu styrelsemedlem i Viking Line Abp samt bl.a. styrelse- och kommittémedlem i internationella sjöfartsorganisationer. Nils-Eriks mål är att skapa förutsättningar för hög energieffektivitet och användning av förnybar energi på alla områden och i alla verksamheter på Åland. Han utnyttjar erfarenheter av ledarskap, marknadsföring, produktion och drift samt även av kunskaper insamlade under ett långt yrkesliv om lönsamma investeringar inom näringslivet för att uppnå en mindre miljöpåverkan.

Soile Wartiainen

Ekologisk entreprenör
Rådgivare

Soile Wartiainen kommer ursprungligen från Föglö och bor också i Mariehamn. Naturen är hennes stora inspirationskälla och miljöfrågor engagerade henne redan långt innan hon var med och startade upp föreningen Ålands Natur & Miljö för snart 40 år sedan. Hon har jobbat med rådgivning och undervisning till främst lantbrukare under hela sin yrkeskarriär. Hon har bland annat varit rådgivare, trägårdsagronom, egenföretagare (Solklart) och eko-odlare. Hon bidrar med stor lokalkännedom och gedigen kunskap om det åländska lantbruket. Soile är styrelserepresentant i Advisory Board.

Johan Mörn

Skogsbruksingenjör

Johan har sedan tidig barndom varit intresserad av djur och natur. Han blev introducerad i hållbart jord- och skogsbruk av sin farfar Alarik och sommarjobbade på miljövårdsbyrån. Han utbildade sig sedan till skogsbruksingenjör med en betydande miljöutbildning. Idag är Johan är en Östersjöfond-prisad mångsysslare; turistvärd på Green Key-certifierade Silverskär, skogsförvaltare, PR-kunnig, fiskare och jägare bland några. Johans starkaste personliga hållbarhetsmål är att hans barn skall få uppleva ett rent hav igen i framtiden och att landsbygdens kulturlandskap bevaras. Johan bidrar med sina kompetenser till en helhetssyn på framtidens miljöutmaningar.