Projektet Städa Åland pågick mellan 2019-2023. Projektets mål var att sprida kunskap och öka medvetenheten om nedskräpning, jobba för ett skräpfritt Åland och att skapa en egen organisation efter att projektet avslutats. Istället för en egen organisation fortsätter Städa Ålands verksamhet som en del av Håll Skärgården Ren som expanderat sin verksamhet till Åland från och med februari 2023.

På projektets webbsida kunde alla registrera det skräp de plockat på en skräpkarta. Här nedan kan du se kartan och klicka på de blå punkterna för mer information om vad för skräp som hittats. De röda markeringarna är platser där det under projektet uppmärksammades att det fanns behov av städning. Under hela projektet har cirka 1150 personer plockat skräp och registrerat det. Mängden som registrerats är 619,5 soppåsar, 360 sopsäckar och 2 släp med skräp! Med tanke på att alla inte registrerat det skräp de har plockat borde mängden skräp som plockats på Åland under de här åren vara ännu större.