Hållbarhet

Ta hand om dig själv och andra - förebygg smittspridning

För att minska riskerna för spridning av COVID-19 ställer Ålands Natur och Miljö in vårt deltagande i större evenemang tills annat rekommenderas.

Under kommande månader är det viktigt att vi lyssnar på instruktioner från våra samhällsledare och experter. Trots att det ännu inte finns några bekräftade fall på Åland så behöver vi förebygga spridningen, exempelvis genom att undvika större folksamlingar. Känner du dig krasslig, håll dig hemma i några dagar. Om vi följer anvisningarna som ges hinner hälsovården fånga upp smittade innan de sprider sjukdomen vidare.

Tags: 

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy är ryggraden för vår verksamhet och alla andra policyer och riktlinjer. Vi har den eftersom vi vill leva som vi lär. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vår hållbarhetspolicy innehåller delarna:

  1. Välmående medlemmar och personal
  2. Smarta evenemang, representation och inköp
  3. Den gröna föreningslokalen
  4. Klimatsmarta resor
  5. Integration och jämställdhet

Vill du ta delar av policyn till din organisation, så är du fri att göra det. Hör gärna av dig om du har frågor. 

Kan en kulinarisk turism vara hållbar?

Turistsäsongen börjar dra igång på Åland och en stor del av sommarens attraktionskraft är den åländska maten. Samtidigt ger turismen upphov till en betydande miljöpåverkan. Men går det att binda samman hållbarhet med en kulinarisk turism? Det frågar sig Ronja Knutsson som i onsdags presenterade sitt examensarbete på Högskolan på Åland.

Tags: 

Vill du forma framtiden?

Är du ung och intresserad av hållbarhetsfrågor?

Då har du chansen nu att bidra till att Åland blir ett Almedalen för unga hållbarhetsintresserade!

Nästa år är det tänkt att ett Framtidsmöte ska hållas, ett startskott för en rörelse i norra Europa som visar vilken framtid vi ungdomar ser och önskar. Vi tänker oss ett årligt återkommande Framtidsmöte, som utgår från FN:s Agenda 2030 och är en plattform för lösningar och lärande över generationer utgående från ett framtidsperspektiv. Vårt mål är att skapa en handlingsplan som gör skillnad för vår gemensamma framtid.

Tags: 

Energismart hus på fågelberget

Michael bjuder på hållbara lösningar

Är du nyfiken på hur du kunde minimera mängden energi som går åt att värma upp huset? Kom till Michael Taevs och titta. Michael berättar om sina erfarenheter av att låta bygga ett välisolerat trähus, värmeåtervinning ur avloppsvattnet, samt egen produktion av solel. Vi bjuder på fika och intressanta diskussioner. Michael pratar engelska men vi tolkar och förklarar om det behövs. 

Fritt inträde. 

Anmäl dig till kansliledare Tove:

per e-post: tove(at)natur.ax eller per telefon: 0457-3453135.