Hur ska Åland komma upp i 30 % skyddad natur?

Hur ska Åland komma upp i 30 % skyddad natur, som vi internationellt förbundit oss till genom globala Kunming-Montreal-ramverket? Idag är ungefär 3 % av naturen skyddad på Åland så mycket behöver göras.
Nyligen ordnade Ålands Natur & Miljö ett Café Planet på temat där landskapets naturvårdsintendent Maija Häggblom pratade om vad som behöver göras på land, och amanuens Tony Cederberg från Husö biologiska station pratade om vad som behöver göras till havs. Deltog gjorde också Johanna Hagström från Mariehamns stad som berättade om hur det jobbas med naturskydd inom stan.
Ta del av materialet här: