Verksamhet

Ålands Natur & Miljö har en mångsidig verksamhet; allt ifrån att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna upplevelser på natursköna platser.

Medlemsmöten
Föreningen håller vårmöte i mars-april och höstmöte i oktober-november varje år. Dessutom kan extra medlemsmöten hållas kring särskilda frågor vid behov. Regelbundna medlemsfikor hålls också i föreningslokalen i Sjökvarteret.

Remissinstans
Ålands Natur & Miljö är remissinstans för landskapsregeringen i miljöfrågor. Styrelsen eller andra inom föreningen ger skriftliga utlåtanden och kallas in som sakkunniga till lagtingsutskott och kommittéer.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna är en viktig del av föreningens arbete. För varje större projekt eller intressefråga tillsätts en arbetsgrupp. Du kan delta i en arbetsgrupp för längre eller kortare perioder, med en liten eller stor arbetsinsats. I arbetsgrupperna kan du som medlem jobba med det som intresserar dig utan att binda upp dig för regelbundna möten hela året.

Utflykter
Våra populära utflykter ger dig möjlighet att lära känna Ålands natur. Vi ordnar exkursioner till värdefulla, vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer, men också till ur miljösynpunkt problematiska eller förstörda områden. Naturglädje åt folket!

Studiecirklar och studiebesök
Ålands Natur & Miljö kan också driva studiecirklar. Inom studiecirklarna ordnar vi träffar som ibland också kan bestå av studiebesök eller att vi bjuder in kunniga gäster.

Kampanjer och Miljödagar
Föreningen brukar ordna årliga evenemang på till exempel Östersjöns dag 22 mars och Europa minskar avfallet-veckan i november. Vi ordnar seminarier och debatter.

Miljöbibliotek
Föreningen upprätthåller en miljöhylla på Mariehamns stadsbibliotek. Vi lånar också ut filmer och böcker i föreningslokalen i Sjökvarteret.

Prisutdelning
Varje år delar vi ut ett miljöpris till årets miljöhjälte. För mer info se fliken "Miljöpriset".

Stödjer kommuner i projektet Agenda 21
Vi driver miljöarbete ute i kommunerna, gentemot tjänstemän och politiker. Vi ordnar utbildningar och träffar med miljöfokus. Vi driver just nu projektet Operation Giftfritt Dagis med syfte att skapa en hälsosammare miljö för våra barn.

Driver miljöcertifieringen Green Key
Vi är lokala projektledare för miljöcertifieringen Green Key på Åland. Green Key är en miljöcertifiering för turismföretagare. Inom projektet har vi också en styrgrupp och en jury med oumbärliga samarbetspartners.

Bild (c) Markus Strandberg.