Synpunkter på förslag till ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar

Synpunkter

Lagen ger möjligheter att främja många olika typer av miljöåtgärder, och också möjligheten att stödja jordbrukare, men stödnivåerna och vad man sedan väljer att rikta stödet till är avgörande. Att byråkratin förenklas genom att det bl.a. blir enklare att korrigera fel är en bra sak.

 

Ålands Natur och Miljö anser att det är svårt att bedöma påverkan av denna lag på både miljö och för jordbrukare eftersom påverkan egentligen bestäms av de förordningar och beslut som utfärdas med stöd av denna lag.

 

Därför önskar föreningen också att få yttra sig då förordningar och beslut som är kopplade till denna lag ska utfärdas så att föreningen kan ta ställning till vad man i praktiken riktar stöden och stödnivåerna till.