Människa som går på stranden.

Vill du vara med och förändra?

Ålands Natur & Miljö har just nu tre olika intressegrupper igång som jobbar på med sina hjärtefrågor både i det dolda och ibland på ett eller annat evenemang. Föreningen har ett gäng som jobbar för Östersjöns bästa, ett annat som håller fokus på hållbar konsumtion, och en tredje grupp som tycker att biologisk mångfald och naturglädje är viktigast. 

Vill du komma med i någon av grupperna? Hör av dig till respektive gruppledare! Vi blir jätteglada för nya ansikten!

Vill du hjälpa Östersjön? Kontakta Tony på tony.cederberg@abo.fi
Är hållbar konsumtion din hjärtefråga? Kontakta Annika på annikacaroline.lepisto@gmail.com
Känns biologisk mångfald och naturglädje viktigast? Kontakta Helena på hvonschoultz@gmail.com