Vill du lära dig mer om hållbar utveckling? Kom med på våra kurser!

Känns hållbarhetsbegreppet stort och svårt att ta till sig? Vet du inte riktigt vad du ska göra för att komma vidare i din vardag?
Var står vi nu och vilka är de viktigaste utmaningarna globalt och lokalt? Vad är hållbarhetsprinciperna för något, och hur kan vi använda dem?
Hur kan vi alla, där vi är, bidra med just det vi kan och vill? Och hur hittar vi mod och kraft att göra de förändringar som behövs?
Ålands Natur & Miljö presenterar: Grundkurs i hållbarhet – Ta makten över din omställning! På grundkursen går vi tillsammans igenom grundläggande begrepp kring hållbar utveckling. Kursen är kostnadsfri, öppen för alla, även för dig som inte har några förkunskaper. Ålands Natur & Miljö ordnar kursen regelbundet, och nu har vi en kurs på gång den 18 september i våra nya föreningslokaler på Hamngatan 4. Kursledare är Erica Scott och Giséla Linde. Ta chansen och kom med!
Anmäl dig senast 12 september till info@natur.ax, eller på tel 0457 344 9900.
Vi har även möjlighet att arrangera en fortsättningskurs om det känns aktuellt för dig efter att ha gått grundkursen.