Vilka blir Ålands nya landskapsarter?

När Åland fyller 100 år utser vi fem nya landskapsarter i kategorierna: fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd! (Vad är en makrofyt? Jo, det är en vattenväxt!)

Alla som vill får vara med och rösta under maj månad. På biblioteken i kommunerna runt om på Åland finns valbås dit du kan gå och lära känna alla arterna och sedan fyller du i din favorit på valsedeln, precis som vid ett riktigt politiskt val! Du kan också rösta i Ålands Natur & Miljös föreningslokal på Simonsgränd.

Bakom projektet står Ålands Natur & Miljö i samarbete med teamen kring bärkraft.ax mål 4 “Biologisk mångfald”, mål 2 “Tillit och delaktighet” och biblioteken och kommunerna. Petra Granholm, målansvarig för mål 4 ”Biologisk mångfald” uppmanar alla att ta sig till biblioteket för att rösta.

Genom den här övningen i både biologisk mångfald och demokrati vill vi sätta strålkastarljuset på varför variation i naturen behövs, och att det berikar oss själva att känna till den. Ge din röst, och du bidrar konkret till kunskap och demokrati!”

Vill du veta mer om projektet och höra fakta om biologisk mångfald och de olika arterna innan du avlägger din röst så är du varmt välkommen på Café Planet på stadsbiblioteket den 5 maj kl 18.30. Du kan också läsa mer om projektet och arterna här.