Vi uppmärksammade textilkonsumtion på Minska avfallet-veckan

Nyligen var det den internationella Europa minskar avfallet-veckan, och Ålands Natur & Miljö uppmärksammade detta genom att ordna temakväll på temat textilkonsumtion den 20 november. Robert Jansson från Emmaus pratade kring klädkonsumtion idag och om sin vision om ett cirkulärt återbruk av textilier, Kimberly Terry från Håll skärgården ren pratade om mikroplaster i kläder och vad de kan ställa till med, och Augustina Vasileva visade en animerad film och gav oss tips kring hur vi kan konsumera mer hållbart.

Se filmen här!

Här kan du ta del av hennes tips för en hållbar garderob: Tips hållbar garderob

Vi har också skapat en enkät du kan svara på som handlar om just klädkonsumtion. Vill du svara på enkäten så klicka här.