Vi uppdaterar vårt medlemsregister

I januari-februari 2022 går vi igenom vårt medlemsregister, uppdaterar uppgifter, fyller på med e-postadresser och liknande.

Har du flyttat, bytt namn eller är osäker om vi har rätt e-postadress, skicka ett mail till ester@natur.ax.

– Jag blir glad över alla jag får! säger hon. Föreningen förbereder för att gå över till e-faktura.

Därför rensar vi bort tidigare medlemmar som inte betalt medlemsavgift sedan 2019. Vi skickar ett informationsmail före, ifall det finns en e-postadress.

Om du noterar att du inte får någon medlemsfaktura i vår (som e-post, e-faktura eller brev) och vill fortsätta vara medlem, kontakta kontoret!