Regnvatten – och vad du kan göra med det

Regnvatten är den största källan av färskvatten på jorden. Eftersom regnvatten är mjukt finns det många användningsmöjligheter. Vi förbrukar i genomsnitt 240 liter dricksvatten per person per dygn. En person dricker faktiskt bara högst tre liter av det.

Dricksvatten är en värdefull resurs som vi bör spara.

På Åland produceras dricksvatten från ytvatten. Det går igenom en rengöringsprocess. Det skulle vara mer hållbart att använda mer regnvatten istället för dricksvatten. Med vår nuvarande vattenförbrukning riskerar vi vattenbrist i framtiden. Då kan det bli nödvändigt att producera dricksvatten från havsvatten som är komplext och mycket dyrt.

 

Hur kan du samla upp regnvatten?

 • Ett enkelt sätt att börja är en regntunna i trädgården. Även en hink på balkongen går bra!
 • En större investering är ett system för uppsamling av regnvatten som förser toalett mm med vatten. Om ni är flera i hushållet kan det vara en bra investering, inte bara från ett hållbart perspektiv, utan också ekonomiskt.
 • Undvik att använda asfalt på din fastighet. Använd istället material som låter regnvattnet sippra bort.

 

Vissa takmaterial är inte lämpliga för att samla upp och vidareutnyttja regnvatten!

 • Kom ihåg att inte använda vatten från koppar- eller zinktak!
 • Bitumentätning av tak med tjärpapper kan frigöra biocider. Användning av regnvatten från sådana tak bör undvikas.

 

Vad kan du göra med regnvatten?

Regnvatten kan du använda var som helst där dricksvattenkvalitet inte krävs.

 1. Vattna med regnvatten – Regnvatten är det bästa vattnet för att vattna växter!
 2. Spola toaletten med regnvatten
 3. Tvätta kläder med regnvatten – Det är också bra för tvättmaskinen, för till skillnad från kranvatten är regnvatten kalkfritt.
 4. Rengör och städa med regnvatten
 5. Stryk med regnvatten – Regnvatten är naturligt destillerat och lämpar sig därför perfekt till strykjärnet och steamern.
 6. Skapa ett grönt tak – Ett grönt tak använder regnvatten effektivt och har många positiva effekter på vår miljö! Dessutom har det en isolerande effekt.