Nu sätter vi klimatet och den biologiska mångfalden på agendan

Kom med och gör din röst hörd för naturen den 11 augusti

Nu intar Ålands Natur & Miljö Mariehamns gator tillsammans med ReGeneration!
Den 11 augusti samlas vi vid ingången till Lilla holmen för en gemensam aktion för naturen, klimatet och den biologiska mångfalden. Genom aktionen sätter vi tillsammans press på våra politiker och makthavare att agera mot krisen som hotar naturen, den biologiska mångfalden och klimatet. Kom och gör din röst hörd för naturen; grunden till allt!
Vi rör oss mot en planet med över 2 graders global uppvärmning. Vi lever samtidigt mitt i en skenande naturförlust. IPCC flaggar för att fönstret för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt. Systemet måste förändras, och det nu.
Istället för att känna skam, ångest eller förneka detta är det hög tid att agera. Kom med och gör din röst hörd för denna goda sak tillsammans med oss. Det är vår natur, våra ekosystem och vår mänsklighet värd!
Vi startar marschen vid Lilla holmen, går genom Esplanaden, längs Ålandsvägen, Nygatan, Torggatan och avslutar utanför Ålands landskapsregering. På programmet finns bland annat tal av Ålands Natur & Miljös ordförande Kimberly Terry, och ReGenerations Alva Danielsson. Efteråt är det möjligt att köpa fika på Emmaus och fortsätta diskussionen. Tillsammans är vi starka! Ta med alla du känner och kom med!
Foto: Mikael Sjövall, från Naturmarschen i Helsingfors som ordnades i mars i år