Namninsamling mot discgolfbana på Lotsberget

Ålands Discgolf Förbund har anhållit om att bygga en discgolfbana i området kring Gnisten/Stenkrossen på Lotsberget i Mariehamn. Vi är inte emot utövandet av själva sporten, men placeringen av banan. Banan planeras på ett populärt och välanvänt natur- och rekreationsområde som används av allmänheten. Det rika djur- och naturlivet skulle påverkas negativt. Andelen grönområden per invånare i Mariehamn är redan nu lågt. Att utnyttja en del av de områdena till en discgolfbana skulle leda till att invånarna i Mariehamn får ännu mindre gröna ytor att röra sig på. Om du vill skriva på vår namninsamling i ärendet, kan du klicka här.  Namninsamlingen sammanställs den 18 oktober och överlämnas till Mariehamns stad den 19 oktober. Det finns också fysiska listor i föreningslokalen på Simonsgränd om du vill komma in och skriva på dem hos oss.