Lär dig skapa en äng

Kom med och lär dig mer om slåtter och att skapa en äng! Ängen är viktig i vår miljö och berikar den biologiska mångfalden och vårt kulturlandskap. Vid två tillfällen i april, den 2:a och 9:e, får du chans att lära dig mer om detta på Ålands museum. Den 13 april kan du komma med och prova jobba praktiskt på Jan-Karlsgården i Kastelholm. Anmäl dig här!