Klimatkris och krig i Ukraina teman i Ålands radio

I början av mars var föreningens ordförande Annika Lepistö och verksamhetsledare Josefine Egenfelt med i Ålands radio och pratade krig och klimatförändringar. Lyssna här!