Hur ligger vi till med hållbarhetsmålen på Åland? Bärkrafts statusrapport 5 ute nu!

Nu finns en färsk sammanställning av Ålands hållbarhetsmål och var vi står idag publicerad. Det är utvecklings- och hållbarhetsrådet inom Bärkraft som har låtit sammanställa rapporten där man går igenom de 7 strategiska hållbarhetsmålen steg för steg. Hur står det till med välmåendet, tilliten, vattenkvaliteteten, den biologiska mångfalden, attraktionskraften, klimatet och konsumtionen på Åland? Hur hållbara är vi? Klart är att massor finns att göra, och det behöver gå fort. Idag vet vi ungefär vad det är vi behöver mäta och titta på för att försöka komma i fas. Läs rapporten här.