Hej från vår nya ordförande!

Mitt namn är Annika Lepistö och jag blev på Ålands Natur & Miljös höstmöte vald till ordförande. Jag flyttade till Åland år 2019 från Österbotten och har sedan dess engagerat mig i hållbarhetsfrågor som aktiv inom Bärkraft-nätverket, tidigare styrelsemedlem och lokal koordinator i ReGeneration 2030 stiftelsen och som rådgivare och representant i ett nordiskt projekt som förmedlar ungas ståndpunkter om biodiversitet till FN-förhandlingarna. Jag brinner för att engagera andra i hållbarhetsarbetet och frågor som berör hållbar konsumtion och produktion, jämlikhet, samt miljö- och klimatfrågor. Jag ser fram emot ett spännande år tillsammans med en eminent styrelse och inom den fina gemenskap som Ålands Natur & Miljö är.Ta gärna kontakt med mig oavsett vad du kan ha på hjärtat och hoppas vi ses på något av våra evenemang eller möten!