Har du någon du vill nominera till Nordiska rådets miljöpris?

Nordiska rådets miljöpris hedrar i år hållbart byggande med fokus på adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande.

”Det finns många föredömliga exempel på hållbart och klimatvänligt byggande i hela Norden. Priskommittén för Nordiska rådets miljöpris hoppas att priset kan medverka till att sätta dem på kartan och bidra till den offentliga debatten om vikten av att byggbranschens klimatavtryck minskar”, säger Hólmfríður Þorsteinsdóttir, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris.

Den bebyggda miljön står i dag för cirka 40 % av de globala CO2-utsläppen. I en tid med behov av ökat byggande är detta en ohållbar situation. I beskrivningen av årets tema lägger priskommittén särskild vikt vid de förutsättningar som vi ger vidare till kommande generationer.

Priset delas ut till en nordisk verksamhet, organisation eller person som föredömligt lyckats integrera hänsyn till miljö i sin verksamhet och gjort en extraordinär insats för natur och miljö. Den som får priset ska verka i Norden. Det går att föreslå priset både till någon som sysslar med byggnader eller infrastruktur. Nomineringstiden pågår till den 30 april, och nominera kan du göra här .

2022 fick Mariehamns stad priset för arbetet med Nabbens våtmark.