Den biologiska mångfalden diskuterades på Café Planet på Hammarudda gård

En höstig onsdagskväll i slutet på september samlades lite på tio personer på Hammarudda Gård när Ålands Natur & Miljö ordnade Café Planet med temat Biologisk mångfald på landsbygden. Tage Eriksson guidade först runt oss på en del av de över 300 hektar stora markerna som hör till gården. Vi fick gå ut på en åker där det just nu växer mellangrödor och en åker med vall för att sen bege oss till en betesmark och därifrån vidare till en våtmark.

Temat biologisk mångfald löpte som en röd tråd genom hela kvällen. Efter rundturen samlades vi i ett uppvärmt utrymme på sågen för att fördjupa diskussionen. Jonna Kevin informerade och talade om gräs och vikten av slåtter. Lucas Wideman lyfte fram vikten av att bekämpa invasiva rovdjur för att gynna den biologiska mångfalden. Petra Granholm, som förutom att vara en eldsjäl också numera är delansvarig för mål 4 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, ledde diskussionen som moderator. En av de grundläggande sakerna som framkom under kvällens diskussion var hur viktigt samarbete och gemenskap är när det kommer till arbetet med att gynna och arbeta för den biologiska mångfalden. Oberoende om det handlar om betesmarker, skogsbruk, bekämpning av invasiva rovdjur eller slåtter så behöver vi ta oss an det tillsammans med gemensamma krafter, både på ett samhälleligt plan och ett individuellt plan, för att kunna lyckas och också känna att vi hinner, kan och orkar med.

Undertecknad deltog i kvällen med sin 4-åriga son och behövde lämna diskussionerna tidigare för att hinna hem till läggdags, men hoppas de fortsatte med samma iver och att alla som deltog under kvällen känner sig stärkta och inspirerade att fortsätta engagera sig för den biologiska mångfalden! Sonen konstaterade på vägen hem att han i alla fall gärna följer med mamma på fler möten. Kanske var det stenarna, stubbarna som gick så bra att klättra och hoppa på och den goda bullen som orsakade den kommentaren. Men kanske också fascinationen över att delta i något med andra, känna sig som en del av en gemenskap, om så bara för en kväll.

Nedtecknat av Helena von Schoultz, styrelsemedlem och medlem i gruppen för biologisk mångfald.