Har du en invasiv art i din trädgård?

Inför trädgårdssäsongen vill vi upplysa om invasiva arter på Åland. Du känner säkert igen flera av dem!

Invasiva arter sprider sig fort och kan påverka hela ekosystem. De kan bli ett hot mot inhemsk biologisk mångfald och har inte bara ekologiska utan också socioekonomiska konsekvenser. Oftast handlar det om främmande arter som är introducerade i en ny miljö.

Vi börjar med vresrosen.

Rosa Rugosa

VRESROS (Rosa rugosa)

Denna invasiva art kommer ursprungligen från Ostasien och förekommer nu i många länder i Europa och Nordamerika. På Åland förekommer vresrosen bl.a. i Mariehamn och i kustmiljöer på Kökar, Eckerö, Föglö och Kumlinge. Speciellt i Nordeuropas kustområden är vresrosen listad som invasiv art.
Arten är snabbväxande och konkurrerar med andra växter om växtplats och solljus, därför kan vresrosen påverka hela ekosystemet. Vresrosor klarar sig under temperaturer till -45 °C.

Hur kan du identifiera vresros?

? Blommorna är stora (6–8 cm) med en mörkt rosa eller vit färg.
? Bladen är tjocka, fårade/rynkiga och täthåriga på undersidan.
? Stammen är taggig eller hårig med raka taggar.
? Vresrosen är en buske som bildar täta bestånd och kan vara 0,3–1,5 m hög.

Vad kan du göra?

? Släng aldrig växtdelarna i naturen!
? Bekämpa vresros:
  • gräv upp rötterna
  • plocka bort alla gröna blad under fler vårsäsonger
  • plocka bort nyponen på hösten

? Att slå vresrosen vid slåttertid eller låta djur beta i området är bra om du har möjlighet till det.

? Dela vår information.

 

____________________________________________________
Vi fortsätter med vår serie om invasiva arter. Här presenterar vi parkslide.

PARKSLIDE (Reynoutria japonica)

Parkslide är en av de värsta invasiva arterna i Europa och har sitt ursprung i östra Asien. Arten kom till Europa som en prydnadsväxt. Nu har växten förvildats och spridits i naturen. På Åland hittas parkslide bl.a. i Mariehamn, Jomala och Hammarland.
Parkslide är en snabbväxande, flerårig ört som bildar stora, täta bestånd med djupgående rötter. Inhemska arter kan bli undanträngda av den och parksliden kan förändra hela ekosystem. Dens rötter kan också påverka t.ex. infrastruktur runtomkring.
Det finns endast honväxter i Europa, därför är förökning bara möjlig genom rot- och stamdelar. Men även segment så små som 0,7 mm kan räcka för spridning.
I sin naturliga miljö har parksliden nästan 200 naturliga fiender som kontrollerar växtens spridning. Här är det nästan omöjligt att kontrollera parkslidens utbredning.

Hur kan du identifiera parksliden?

? Upp till 3 meter hög med ett bambu-likt utseende på stammen.
? Bladen är breda och ovala och kan bli upp till 15 cm långa.
? Den har små blommor med fem kronblad i vit eller ljusrosa (september-oktober). Blommorna växer i klasar från bladvecken.

Vad kan du göra?

? Försök inte att bekämpa parkslide om du inte absolut måste! För det mesta blir problemen och spridningen bara värre. Det viktigaste är:
? Plantera inte parkslide i din trädgård!
? Släng aldrig växtdelarna i naturen eller komposten!
? Sök professionell hjälp av experter.
? Dela vår information.
____________________________________________________
Nästa växt i raden är blomsterlupinen.

BLOMSTERLUPIN (Lupinus polyphyllus)

Blomsterlupinen kommer ursprungligen från Nordamerika. Arten togs först in som trädgårdsväxt och har sedan förvildats och blivit invasiv. Frön säljs fortfarande i många trädgårdsaffärer.
Den bildar täta bestånd och konkurrerar ut inhemsk växtlighet. Växten kan binda kväve, vilket gör att näringsförhållandena i marken där den finns förändras och blir opassliga för många andra arter. Den konkurrerar också med andra blommor om pollinatörer.
Blomsterlupinens frukt är en 5 cm lång, hårig balja med frön i. Vid frömognad slungas fröna ut ur baljan och kan ta sig flera meter. Växten kan också föröka sig via underjordiska jordstammar. Lupinens frön är giftiga för människor och djur.

Hur kan du identifiera blomsterlupin?

? Den kan bli upp emot 150 cm hög. Stammen är rak, ogrenad och täckt av korta hår.
? Bladen är mångfingrade med minst 9, ibland närmare 20, spetsigt ovala småblad. Småbladen är upp till 15 cm långa och 2 cm breda.
? Den blommar i juni-juli med blommor som oftast är blå eller lila, men kan också vara vita, röda eller rosa. Blommorna sitter i täta klasar i toppen av växten.

Vad kan du göra?

? Spridningen av blomsterlupiner begränsas lätt genom att ta bort blomställningen innan frömognad. Det kan behövas göras flera gånger per säsong.
? Rotdragning fungerar också bra då lupinens rötter är relativt korta. Vid rotdragning är det viktigt att få med hela jordstammen för att undvika skottbildning.
? Växtdelarna får aldrig slängas i naturen och får bara komposteras i övertäckta komposter som förhindrar att frön sprids med vinden.
____________________________________________________
Vi avslutar vår serie om invasiva arter med jättebalsamin.

JÄTTEBALSAMIN (Impatiens glandulifera)

Jättebalsamin finns på EU:s lista över invasiva arter och kommer ursprungligen från Himalayaområdet. Det är en ettårig ört som föredrar fuktiga platser och förökar sig generativt, dvs via frön.
En växt kan producera flera tusen frön. Mogna frökapslar exploderar vid minsta vibration och fröerna sprids inom en radie av 5 meter. Jättebalsamin är problematisk på olika sätt: Dels tränger den ut andra arter för att den bildar stora och täta bestånd. Dels producerar jättebalsamin nektar i stor mängd och har sockerhaltigt pollen som, starkare än inhemska arter, lockar till sig bin och humlor. Därför minskas den inhemska biologiska mångfalden.
På Åland förekommer jättebalsamin i Mariehamn, Lemland och Hammarland.

Hur kan du identifiera jättebalsamin?

? Kan bli upp till 2,5 meter hög.
? Kantig och rödaktig stjälk.
? Lansettliknande bladform med sågtandade bladkanter.
? Stora, lila, asymmetriska blommor (juli-september) som växer i knippen.
? Frökapslar, som ”exploderar” när man trycker på dem.

Vad kan du göra?

? Lätt att bekämpa, bäst att ta bort den!
? När du drar upp en planta kommer det ytliga rotsystemet med.
? Lätt att dra upp och ingen skyddsutrustning behövs.
? Släng aldrig växtdelarna i naturen eller komposten!
? Lägg avfallet i en sopsäck och hantera det som brännbart, inte som trädgårdsavfall.
? Bekämpa tidigt på säsongen innan frökapslarna är mogna (bäst i juni).
? Upprepa i några år.
? Samarbeta med dina grannar, vanligtvis växer den inte bara på din tomt.
? Dela vår information.
Om du vet var det finns vresros, parkslide, blomsterlupin eller jättebalsamin rapportera gärna till Ålands landskapsregering här.