Vandring med skräpplockning på Stornäset 26 mars

Kom med på en utflykt där vi kombinerar nytta med nöje! Vi vandrar genom Stornäsets rofyllda miljöer samtidigt som vi plockar det skräp vi hittar längs vägen. Avslutningsvis fikar vi tillsammans. Samling kl 14 vid parkeringen. Vandringen tar ca 2 timmar.
Denna info finns på Visit Ålands hemsida: Kastelholms Skogsstig och Strandstig börjar båda i den mäktiga bokskogen med anor från början av 1930-talet. Efter bokskogen kan man antingen ta Strandstigen (ca 5 km) som i huvudsak följer Lumparns stränder eller välja den något kortare Skogsstigen (ca 2,5 km). Väljer du Strandstigen kommer du att vandra längs Lumparns stränder och ha utsikt över bland annat Färjsundet och Slottssundet. Stigen leder till en gammal fiskekoja på Småholmarna. På hemvägen följer stigen stranden av Tjudnäs träsk. Skogsstigen går i huvudsak genom omväxlande skogsterräng. Här kan man bekanta sig med ett urval av de vanligaste naturtyperna på Åland, allt från bördiga lundar med ädla lövträd till karga hällmarkstallskogar och bergsimpediment. Längs stigen finns också ett antal utländska trädslag som är försedda med namnskyltar.
Detta är ett samarbete mellan Ålands Natur & Miljö och projektet Städa Åland.