Talka bekämpning av jättebalsamin i Hammarland, Kyrksundet 31 maj kl 18.30

Ålands Natur & Miljö och Hammarlands församling ordnar i samarbete med miljöbyrån på Ålands Landskapsregering en talka för att bekämpa ett bestånd av den invasiva växten jättebalsamin. Talkan går av stapeln i Hammarland vid Kyrksundet nära prästgården i Hammarland. Samling vid prästgården kl 18.30. Du behöver oömma kläder och handskar. Ingen förhandsanmälan behövs, det är bara att dyka upp!