Online föreläsning ”Stoppa Överfisket!” 31 oktober

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sverige bjuder vi in till en interaktiv online föreläsning som tar upp den akuta situationen för världens hav där fiskebestånden minskar och ekosystem kollapsar.

Denna föreläsning belyser hur storskaligt fiske tömmer världens hav och hotar mattillgång för miljoner människor. Fiskeresurser behöver fördelas mer rättvist och områden behöver fredas från ohållbart fiske som bottentrålning.

Du får under föreläsningen vara med och diskutera både problembilder och lösningar för att stärka havets biologiska mångfald. Vi tar också upp vilka som gynnas och vilka som missgynnas idag? Vilka andra hot mot havens ekosystem finns? Vilken konsumtion av fisk är rimlig och hur kan småskaligt fiske vara en del av lösningen?

Anmäl dig senast 28 oktober till simone@natur.ax eller genom att klicka här. Vi skickar länken till online mötet till dig 31 oktober under förmiddagen.

Välkommen till en kväll för friskare hav!