Motion istället för bilkörning! Inspirationsföreläsning 4 april

Lämna bilen hemma och ge dig själv och planeten lite kärlek under april månad! Haka på Ålands Natur & Miljös och Folkhälsans kampanj Steg för Steg! Behöver du inspiration till det? Eller är du helt enkelt bara intresserad av fysisk aktivitet, att värna om miljö och tankar kring att ändra vanor? Folkhälsan på Åland och Ålands Natur & Miljö bjuder in till en inspirationsföreläsning med Eva-Lotta Backman från Finlands Svenska Idrott. Den 4 april kl 18 på Café Vreten i Folkhälsans allaktivitetshus. Välkommen!

Vardagen är full av motionsäventyr – vi behöver bara öppna ögonen för att se var de är! Det räcker inte alltid med att ta trappan istället för hissen, utan vi behöver också hitta platser och situationer där vi kan träna styrka. Människan är en helhet och för att vi skall hålla ihop behöver vi både uthållighet och styrka. Allt detta bör vi dessutom anpassa till vår ålder och situationen där vi är mitt i livet. Vi behöver göra smarta val för att hitta glädjen i att minska stillasittandet och öka andelen fysisk aktivitet. Att lämna bilen hemma kan medföra nya utmaningar men samtidigt mår både du och klimatet bra.