Föreläsning om hållbart skogsbruk på Mariehamns stadsbibliotek 19 sep kl 18.30-21

OBS: Missade du föreläsningen om hållbart skogsbruk? Ingen fara! Vi spelade in den och du kan titta på den här

 

Möjligheter och vinster med ekosystembaserat skogsbruk

Framtidens skogsbruk behöver vara både lönsamt, klimatsmart, miljövänligt och gärna vackert. Vi behöver ett skogsbruk som både ökar skogarnas kollager och ger fortsatt möjlighet till uttag av skogsråvara. Några som lyckats lösa denna ekvation är Lübecks stads skogsförvaltning. 1992 bestämde sig politikerna i Lübeck för att ställa om skogsbruket och det som hänt sedan dess är följande: Volymtillväxten har ökat. Så har även värdet per avverkad kubikmeter, antalet fåglar, djur och växter. Skogarnas gröna kollager har ökat och lönsamheten är god. Nyckeln till framgång ligger i att de har börjat arbeta med naturen som förebild.Därför att en naturlig skog kommer av sig själv, står stadigare när det stormar och ger ett bättre virke. I stället för att göra kalhyggen, hugger de bara ett eller några träd på varje plats. Detta skapar små luckor där naturlig föryngring kan växa fram. Skogen kan växa och föryngras av sig själv, skogen var här före oss. Lübeckmodellen handlar om hur vi både kan bedriva skogsbruk och värna naturen, till fördel för alla. Mikael Karlsson föreläser både engagerande och tydligt kring fördelarna med ekosystembaserat skogsbruk utan att ducka för de utmaningar som också finns. Några av de punkter han går igenom.• Vad är ekosystembaserat skogsbruk?• Vilka är fördelarna?• Hur börjar man?Föreläsningen ger deltagarna en tydlig bild av vad ekosystembaserat skogsbruk är och lär ut grundprinciperna för hur de själva kan ta hand om sin egen skog.
Föreläsningen är kostnadsfri och passar alla som är intresserade av skogen. Varmt välkomna!