Lunchföreläsning på Kvarter 5 på Östersjöns dag 22 mars

Vill du lära dig mer om hur man kan minska näringsförluster från jordbruksmark, eller få tips kring hur du kan tvätta båten mer miljövänligt? I år uppmärksammar vi Östersjöns dag med en gemensam lunchföreläsning tillsammans med Ålands vatten. 22 mars klockan 12-13 på Hotell Pommern, Kvarter5 är det som gäller! Ålands vatten och vattenskydd.ax presenterar tre års projektarbete där man har arbetat med fokus på att minska näringsförlusterna från jordbruksmark. Efter det ger Ålands Natur & Miljö lite tips till båtägare. Allt för att gynna Östersjön. Det går bra att äta lunch till självkostnadspris under föreläsningen. Välkommen med!