Lunchföreläsning om kemikalier 31 augusti

Hur ska vi tänka kring vardagens kemikalier och hur undviker vi de största bovarna? Projektledare för Kemikaliesmart ö, Giséla Linde, håller en lunchföreläsning på engelska på Alandica i musikrummet den 31 augusti kl 12-12.30 i samband med ReGeneration. Välkommen dit!

ReGeneration-veckan äger rum 28-31 augusti på Alandica. Evenemanget samlar unga från Norden och Östersjöregionen till diskussioner och generationsöverskridande samtal där temat är systemförändring, cirkulär ekonomi samt hållbar konsumtion och produktion. Mer om ReGeneration kan du läsa här.