Fortsättningskurs i hållbarhet -en ny berättelse 4 maj

Hur vi ser på oss själva och världen påverkar allt vi gör, från personliga vardagsval till våra gemensamma ekonomiska system. För att skapa ett hållbart samhälle räcker inte tekniska lösningar och strängare lagstiftning – vi behöver också hitta en ny världsbild, ett nytt sätt att tänka: en ny berättelse. Är du nyfiken på hur vi kan få till det nya? Var börjar vi? Vad händer i vår omvärld när det gäller alternativa sätt att se på ekonomi och resursanvändning?
Hållbarhet handlar om att utforma system där ”mer” av allt inte är ett mål i sig, utan där vi istället söker flöden som tjänar både människan och livet på jorden. Vilken är i så fall din och min plats i det stora hela?
Välkommen på denna fortsättningskurs som är en fördjupning av Ålands Natur & Miljös grundkurs i hållbarhet. Vi jobbar vidare med inre och yttre omställning, diskuterar möjliga alternativ till tillväxtekonomin och övar på metoden backcasting i konkreta exempel. Vi håller till i föreningslokalen på Hamngatan 4 mellan kl 10-16.30. Fika finns men ta med egen lunchlåda. Uppvärmningsmöjligheter finns. Kursledare är Giséla Linde och Erica Scott, som också är de som utformat kursen. Anmäl dig senast 19 april till jessica@natur.ax om du vill med! Kursen är avgiftsfri. Begränsat antal platser.