Fira Östersjödagen vid Nabbens våtmark 26 augusti

Vi uppmärksammar Östersjödagen genom en våtmarksvandring på Nabben.
Program: Kl 11-12: Johanna Hagström och Ulf Simolin från Mariehamns Stad guidar oss genom våtmarken. Vi samlas kl 11 på Mariebads parkering.
-Tony Cederberg från Husö biologiska station berättar om Östersjöns status med fokus på vattnen kring Åland.
Kl 12-13: Titta, testa, luncha. Ålands Naturskola tar med vadarstövlar, vattenkikare och lite annat som det går bra att titta på och att låna en stund. Mathias Grunér från Rotary finns på plats med utrustning så att det finns möjlighet att ta vattenprover. Ta med egen lunch och eventuell picknickfilt. Alla välkomna! Se mer här.