Diskussionskväll: Mariehamns grönområden 1 november

Biologerna Anki Johansson och David Abrahamsson samt Johanna Hagström från Mariehamns stad talar om vikten av olika biotoper och naturtyper i stadsmiljön. Diskussion leds av moderator Erica Scott. Evenemanget hålls i Röda korsgårdens matsal på Västra Esplanadgatan 5, den 1 november kl 18.30. Vi bjuder på fika! Förhandsanmäl dig senast 28 oktober till info@natur.ax eller på tel. 17230 om du vill med!