Café Planet om skydd av hav 26 oktober

Välkommen på vårat Café Planet 26 oktober kl. 18.30 på Mariehamns stadsbibliotek. I samband med vår namninsamling för ökat skydd av haven runt Åland vill vi bjuda in till ett lärorikt diskussionstillfälle med presentationer av experter som kan berätta för oss vad havskydd är och varför det är viktigt. Deltagarna är Sonja Salovius-Lauren & Karl Weckström från Åbo Akademi som jobbar med projektet ÅlandSeaMap. Efter programmet förs en öppen diskussion. Moderator är Joel Lindholm. Vi bjuder på fika.
Anmäl dig senast 25 oktober till simone@natur.ax eller genom att klicka här.
Välkommen med!