Café Planet: Hur nå 30 % skyddad natur? 30 januari

Välkommen på årets första Café Planet 30 januari kl. 18.30! Hur ska Åland komma upp i 30 % skyddad natur, som vi internationellt förbundit oss till genom det globala Kunming-Montreal-ramverket? I dagsläget är ungefär 3 % av naturen skyddad på Åland så klart är att mycket behöver göras. Detta är kvällens tema. Vi håller till i Folkhälsans allaktivitetshus, Café Vreten.

Kom med och lyssna till landskapets naturvårdsintendent David Abrahamsson som redogör för vad som behöver göras på land, och amanuens Tony Cederberg från Husö biologiska station som pratar om vad som behöver göras till havs. Deltar gör också Johanna Hagström från Mariehamns stad som berättar om hur det jobbas med naturskydd inom stan, och hur vi kan jobba på kommunal nivå.

Efter presentationerna lämnas tid för diskussion där du får chans att ställa dina frågor och gärna komma med förslag på hur du tycker Åland ska nå målen för skyddad natur. Moderator är Helena von Schoultz. Vi bjuder givetvis på fika! Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.