Pressmeddelande angående discgolfbana på Lotsberget

Ålands Natur och Miljö r.f. har blivit kontaktade av flera medlemmar som är oroade över planerna på en discgolfbana på Lotsberget.

Föreningen konstaterar att Mariehamns stad har ett underskott på gröna ytor i jämförelse med många andra städer. Den tänkta bansträckningen går över ett stort område som nyttjas flitigt av Mariehamnare och besökare för rekreation. Den tänkta bansträckningen omfattar ett naturskyddsklassat område med rikt djur- och naturliv. Om banan förverkligas får Mariehamns invånare ännu mindre gröna ytor att röra sig på. Mariehamns stad håller för närvarande på och färdigställer en grönplan som bygger på gedigna inventeringar av stadens gröna ytor. Att i det läget ta beslut om att anlägga en discgolfbana som får långsiktig påverkan på naturen i ett av de största grönområdena känns inte genomtänkt. Erfarenheterna från Badhusberget visar att slitaget på naturen är enormt och det är svårt för vanliga motionärer och vandrare att nyttja området på ett tryggt och njutningsfullt sätt. Discgolf är en trevlig sport som får människor att röra sig ute i naturen vilket Ålands Natur och Miljö uppmuntrar, men vi motsätter oss den tänkta placeringen av banan. Området är också för trångt. För en discgolfbana beräknas att det behövs 1 hektar per bana och här beräknas 18 hål på under 8 hektar.

Vi uppskattar att infrastruktursektorn i Mariehamns stad har bjudit in allmänheten för  att ge sina synpunkter. Ålands Natur och Miljö har tagit initiativ till en namninsamling där allmänheten kan understöda att det inte blir någon discgolfbana på Lotsberget. Namninsamlingen kan signeras elektroniskt, länken finns på föreningens webbplats och Facebook sida. Det går också att skriva på fysiskt genom att besöka föreningens kontor på Simonsgränd. Namninsamlingen pågår t.o.m. måndag 18 oktober och skickas till Mariehamns stad den 19 oktober. Vi uppmanar också medborgarna att använda sig av det webformulär som finns på Mariehamns stads hemsida för att få fram sina synpunkter.