Höga förväntningar på den nya vattenlagen

Sommaren 2021 på Åland ger blandade känslor. Vi har kunnat glädjas över att turisterna hittat tillbaka och hotellen är fullbokade. Även Covid-19 situationen såg till en början ut att vara under kontroll men i slutet av juli vände trenden till det sämre. Signalerna från naturen har återigen gett oss en otäck påminnelse om att vi bor på en ö mitt i ett sjukt hav. Under året har såväl fisk- som biodlingar drabbats av virus. Temperaturen både på land och i vattnet har nått sällan skådade nivåer vilket är rena kuvösen för giftiga alger och bakterier. Från allt fler håll kommer larmrapporter om att vattnet är otjänligt att bada i och vissa har drabbats av magsjuka och feber i samband med bad. Detta gynnar inte Åland som turistdestination.

Ålands landskapsregering har möjlighet att göra något åt situationen genom den nya vattenlag som ska processas i höst. Ålands Natur och Miljö r.f. har högt ställda förväntningar på denna avgörande lag. Det är dags att göra något för att vända den trista miljöutvecklingen i åländska vatten. Helst borde det ha gjorts för länge sedan men hellre göra något nu än att sticka huvudet i sanden.

Enligt de statusbedömningar som gjorts för våra vattenområden har vi en hel del att jobba med om vi skall nå en god status i framtiden. Den senaste tidens rapporter från olika håll i världen slår dessutom larm om att det börjar bli ont om tid att agera, naturen håller på att ”tippa över”. Detta sker oroväckande snabbt även i våra vatten eftersom de två kanske största hoten, klimatförändringen och övergödningen, förstärker varandras negativa effekter. Naturens förmåga att stå emot belastningen från oss människor håller på att ta slut.

Vi måste alla hjälpas åt. Vi privatpersoner kan påverka genom att hålla rent vid egen strand och brygga vid de vattenområden vi själva nyttjar, men det krävs en stark lagstiftning och samarbete på alla nivåer för att uppnå god vattenstatus.

Ålands landskapsregering har vid ett flertal tillfällen tagit beslut som missgynnat naturen med motiv att man förutom miljöaspekterna gjort en socioekonomisk helhetsbedömning. Vi hoppas att landskapsregeringen tar intryck av sommaren och inser att ett sådant arbetssätt inte fungerar. Ett smutsigt hav är varken acceptabelt eller ekonomiskt fördelaktigt för lokalbefolkningen eller för turisterna.

Det finns ingen direkt mätbar kostnad för algblomningar, sjukdomar, fiskdöd eller andra effekter av för höga utsläppsnivåer. Inte ens en socioekonomisk helhetsbedömning ger ett positivt utfall om förutsättningarna för liv hotas. Den enda rätta vägen framåt är att först slå fast och definiera naturens gränser. Därefter kan vi ägna oss åt att inom dessa gränser optimera socioekonomisk nytta. Vi hoppas att Ålands landskapsregering kan ta detta synsätt till sig.

Ålands Natur och Miljö r.f.