Gummigranulat bör inte användas av det offentliga Åland

Gummigranulatets vara eller inte vara har uppmärksammats i senaste tidens debatter. Ålands Natur & Miljö vill ge lite fakta om gummigranulat. Gummigranulat är små kulor (2-3 mm) ofta gjorda av återvunna bildäck. Materialet har använts på ytor där man vill kunna få ett bra grepp, och är vanligt på idrottsanläggningar, lekplatser och liknande. Gummigranulatet används också ofta för att underlätta tillgänglighet.

Gummigranulat är miljöskadligt på grund av sitt innehåll, det innehåller mängder av mikroplaster som lätt sprids till närliggande vattendrag. Gummigranulat slits av väder och vind. Hamnar mikroplaster i havet leder det till dåliga konsekvenser för både vatten och djurliv, och i slutändan också för oss människor. Mikroplasterna rubbar de naturliga ekosystemen och tar sig i förlängningen in i både fiskars och människors kroppar och ställer till med negativa konsekvenser även där.
Eftersom mikroplaster och nanoplaster, som finns i gummigranulat, i hög grad har visat sig innehålla cancerogena ämnen är det ytterst opassande att använda sig av dessa material till exempel i anslutning till lekplatser och liknande ställen där små barn leker, oftast på eller mycket nära marken. Små barn är de som är mest känsliga mot exponering av mikroplaster och skadliga kemikalier.
Problematiken med gummigranulat har uppmärksammats inom hela EU, vilket har resulterat i ett beslut om förbud av försäljning från 2030. Vi avråder alla, framförallt det offentliga Åland, att med denna vetskap köpa in mer gummigranulat till offentliga miljöer. Använd i stället naturmaterial som sand, bark eller dylikt. En kombination av gräs, flis, sand och kork kan också användas för att ta hänsyn till aspekter som tillgänglighet.  På grund av det kommande förbudet från EU händer mycket på marknaden just nu. Vi kan välja annat än mikroplaster.
För att ta ett exempel med fotbollsplaner, där gummigranulat är vanligt förekommande: kan man tänka om och göra dessa planer till miljöförbättrare? Istället för gummigranulat kan man använda sig av naturgräs och förbättra det med biokol. Där har vi en metod som både lagrar kol i marken, gör naturgräset tåligare och förlänger spelsäsongen. Vi hoppas på en framtid utan gummigranulat!