Föreningens ståndpunkt angående fiskodlingar, en insändarserie i 5 delar

Under 2020 publicerade föreningen 5 insändare på temat fiskodling. Insändarna hade rubrikerna:
3,7 miljoner anledningar varför fiskodling ska synas i sömmarna
Är den ekonomiska fördelen med kassodling av fisk snart ett minne blott?
Odlad fisk är bra för vild fisk, eller?
Osynliga framtida miljöhot och gamla skulder – Fiskodlingen har mycket att stå till svars för
Vad är en hållbar fiskodling utan påverkan på Östersjön? Är det genomförbart?

Insändarserien kan du läsa här.