Bilist: gör en god gärning för miljö, hälsa – och spara pengar!

Denna insändare om sänkt hastighet skickade Ålands Natur & Miljö in till lokaltidningarna 14 februari.

På Åland har vi hastighetsbegränsningarna 70 km/h och 90 km/h där det i fastlandet ofta är 80 km/h eller 100 km/h. Hastigheten har dessutom sänkts på en del sträckor det senaste året, t.ex. genom centrala Gottby och på Flygfältsvägen är hastighetsbegränsningen 50 km/h istället för tidigare 70 km/h. Att vi har relativt låga hastighetsbegränsningar på våra vägar är bra både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Ändå inträffar många trafikolyckor på Åland årligen (1203 stycken år 2021). Vägtrafiken är en av de största källorna till koldioxidutsläppen på Åland (mer än en fjärdedel av utsläppen). Förutom koldioxidutsläpp släpper trafiken också ut partiklar, både från avgaser, vägbanor som slits och från däcken. De här partiklarna är hälsofarliga och bidrar till att öka hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i luftvägarna och cancer. Barn är mer känsliga än vuxna för dessa partiklar. De här ämnena hamnar också i diken, bäckar, sjöar och hav. 

Vad kan du som bilförare göra för en bättre trafiksäkerhet, mindre utsläpp och dessutom spara pengar på kuppen? 

Håll rekommenderad hastighet. Om alla håller hastighetsgränserna kan människoliv räddas. Om du kör för fort ökar din bränsleförbrukning och det blir ökat slitage på bromsar och däck. Dessutom riskerar du att få fortkörningsböter. Du kan alltså spara pengar bara genom att följa hastighetsbegränsningen och din bil behöver inte repareras lika ofta!  

Lägre fart minskar också störande trafikbuller. Och med de korta avstånden på Åland är tidsförlusten för att sänka hastigheten marginell. 

Att sänka hastigheten är bra för miljön. En minskning av hastigheten från 90 till 70 km/h minskar bränsleförbrukningen med upp till fem liter på 250 km. Fem liter bränsle ger upphov till cirka 12,5 kg koldioxidutsläpp. Tänk dig att 100 bilister som kör 250 km per vecka saktar farten enligt detta exempel. Då skulle koldioxidutsläppen minska med 1250 kg på bara en vecka. 

I en trafikmiljö där det krävs flera stopp blir bränsleförbrukningen mindre ju lägre hastighet du håller. Vid körning på en mindre gata med många stopp är det därför bra att hålla en lägre hastighet. Om trafikens verkliga medelhastighet på en lokalgata i en stads centrum sänks från 50 km/tim till 40 km/tim minskar det utsläppen av koldioxid med ungefär tio procent.  

Tänk också på att hålla avstånd i trafiken och att stoppsträckan är längre än du tror. Ju hårdare fart desto längre stoppsträcka. Vid en hastighet i 30 km/tim hinner du stanna för ett hinder som befinner sig på cirka 13 meters avstånd. Kör du istället 50 km/tim kommer du att kollidera med hindret i 50 km/tim eftersom du inte ens har hunnit börja bromsa. Även av denna orsak är en lägre hastighet att föredra. 

När det är dags att byta bil, prioritera att köpa en miljövänlig bil om du bara kan! Detta är också ett bra sätt att minska dina utsläpp. 

Genom att dessutom förbättra körsättet genom s.k. ecodriving kan genomsnittsbilisten minska bränsleförbrukningen med upp till 15 %. Så lär dig ecodriving om du inte redan kan det. 

Samåkning är ett annat bra sätt att minska på din bilkörning. Är det någon som åker ungefär samma sträcka som dig dagligen till jobbet som du kunde samåka med? 

Att åka kollektivt sparar också på utsläppen. Priserna för kollektivtrafiken på Åland har sänkts betydligt från och med årsskiftet. Kolla upp möjligheten att köpa månadskort eller årskort på bussen istället för att ta bilen till jobbet.  

Coronapandemin har möjliggjort för många att jobba hemifrån. Har du möjlighet, jobba hemifrån någon dag i veckan även efter att rekommendationerna om distansarbete tas bort, så minskar du enkelt dina utsläpp. 

De minsta utsläppen får du förstås om du väljer att gå eller cykla istället för att köra bil. Utmana dig själv och ta cykeln istället för att slentrianmässigt sätta dig i bilen när du ska någonstans. Du får frisk luft och bättre kondition och hälsa på köpet! 

Ålands Natur & Miljö