Nabben, Mariehamn

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. I stadens miljöprogram finns miljömål om att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag ska minskas.
Trädtoppar och vass i solskenet.
Utsikt över Slemmern.
Människa som går på stranden.

Våtmarkens processer
Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Metoderna har visat sig vara effektiva för rening av föroreningar inklusive mikroplaster.
Läs mer om byggprocessen och de olika momenten i reningsprocessen i våtmarken på sidan Från idé till färdig våtmark.

Rekreation och kunskapsspridning
Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. Därför har vi lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området så att de ger största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet.
Läs mer om rekreation och kunskapsspridning vid Nabbens våtmark.

Informationstavlor på området berättar om de olika djuren och växterna som gynnas av den multifunktionella våtmarken vid Nabben. Efter kartan nedan finns länkar till pdf-versioner av informationstavlorna om du vill lära dig mer.