NATURPÄRLOR PÅ ÅLAND

Vad handlar det om?

För att uppmärksamma Ålands 100-års jubileum vill vi från Ålands Natur & Miljö uppmärksamma natursköna platser på Åland. Syftet  är att lyfta den vackra och mångsidiga naturen på Åland och ge tips på utflyktsmål för allmänheten och turister. Vi vill också belysa frågor om biologisk mångfald, skyddsvärda arter och naturskydd.