Uffe Grüssner

Hej Uffe!

Varför är du med i föreningen?
- Med alla internationella rapporter om naturens och miljöns tillstånd vill jag vara på den sidan som gör något. Naturen och miljön är jätteviktig!

Vad är ditt bästa föreningsminne?
- Klimatmarschen 2014 är ett jättebra minne, att vi då var med i det internationella uppropet för förnyelsebar energi och mot fossila bränslen för första gången. Det kom mycket människor som fick information om fiskdiesel, och det var rysligt trevligt att bilden från Åland syntes internationellt, till exempel i New York.